Witamy państwa na stronie internetowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Nisku

Odznaka za zasługi
dla spółdzielczości

Odznaka za zasługi
dla gminy i miasta Nisko

Prowadzimy działalność na terenie trzech gmin: Nisko i Jarocin (pow. niżański) oraz Pysznica (pow. stalowowolski). Funkcjonujemy nieprzerwanie od 1945 r. Przez pierwszych 45 lat byliśmy Spółdzielnią uniwersalną, prowadząc działalność w zakresie handlu artykułami spożywczymi, przemysłowymi, opałem, materiałami budowlanymi i środkami do produkcji rolnej. Zajmowaliśmy się kontraktacją i skupem zbóż, zwierząt rzeźnych, królików i drobiu. Skupowaliśmy wszystkie surowce wtórne. Prowadziliśmy bary i bufety, piekarnie a także wytwórnie wód gazowanych z rozlewnią piwa. Świadczyliśmy usługi dla ludności w zakresie fryzjerstwa, krawiectwa oraz instalacji wod. - kan. i c.o. Poza działalnością gospodarczą, od wielu lat prowadziliśmy działalność społeczno - wychowawczą i kulturalno - oświatową, poprzez kluby rolnika i ośrodki nowoczesnej gospodyni. Działaliśmy głównie na rzecz wsi i rolnictwa. Po zmianach ustrojowych na przełomie lat 1989/90 nastąpił okres przystosowywania się do nowych uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Szukaliśmy swojego miejsca w nowej rzeczywistości. Kierując się zasadami samopomocy, samo odpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności społecznej staraliśmy się działać uczciwie, otwarcie i odpowiedzialnie wykazując troskę o innych. Dysponując szeroką siecią sklepów oraz własnym zakładem produkcji spożywczej i magazynami oferujemy Państwu bardzo szeroką ofertę towarów i wyrobów własnych. Naszym celem nie jest maksymalizacja zysków ale dbanie o tradycję, nowoczesność i lepszą przyszłość.

Prezes Zarządu
Stanisław Chwiej